کارخانه

<link rel="shortcut icon" href="logo-hadid2.png"/>

کارخانه

آدرس کارخانه:

اتوبان کرج قزوین ، شهرک صنعتی کاسپین فاز 3 – خیابان نیلارز 1 – شرکت حدیدکاران

تماس با صنایع فلزی دیاکو