واحد منابع انسانی

<link rel="shortcut icon" href="logo-hadid2.png"/>

واحد منابع انسانی و خدمات پشتیبانی شرکت

واحد منابع انسانی

«منابع انسانی مهم‌ترین دارایی یک سازمان می‌باشد که مدیریت اثر بخش آن‌ها، کلید موفقیت سازمان است»

واحد منابع انسانی و خدمات پشتیبانی در راستای اهداف شرکت در صدد بهبود روش، ارتقا بهره وری و توانمند سازی نیروی انسانی، عهده دار مسئولیت‌های مهمی از جمله موارد ذیل می‌باشد:

  – برنامه ریزی و انجام امور مربوط به گزینش، جذب نیروی انسانی، صدور، ابلاغ احکام، مأموریت‌ها ، اطلاعات پرسنلی کارکنان و پیمانکاران.

– برنامه ریزی، ارزیابی و نیاز سنجی آموزشی و تنظیم برنامه سالیانه آموزش

– فراهم نمودن تجهیزات ایمنی و ایجاد محیطی امن برای کارکنان و رعایت بهداشت و حفظ محیط زیست و پیشگیری از حوادث ناشی از عدم توجه به مقررات ایمنی و پایش مستمر موارد و ملاحظات ایمنی و زیست محیطی و ارسال گزارشات لازم به مراکز ذیربط

–  انجام کلیه امور بیمه‌ای کارکنان (تامین اجتماعی، مسئولیت مدنی و…)

–   برنامه ریزی خدمات رفاهی، انگیزشی، انضباطی، ارزیابی عملکرد کارکنان و اقدامات درمانی آنان

–  برنامه ریزی در زمینه مدیریت رفتار، روان شناسی کار، توسعه استعدادها و مهارت نیروی انسانی، متعهد نمودن کارکنان به  سازمان و برقراری ارتباط با کارکنان (مصاحبه، مشاوره و…) به جهت ارزش آفرینی برای ذینفعان داخلی و خارجی

تماس از طریق واتساپ
تماس از طریق واتساپ